Evolutční genomika
Curriculum vitae - Eduard Kejnovský

 

Datum narození:      1. září 1966 (Znojmo, Česká republika)

Adresa:                   Laboratoř vývojové genetiky rostlin,

             Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic

             Královopolská 135, CZ-621 65 Brno, Czech Republic,

fax:                 +420-541240500

Email:               kejnovsk@ibp.cz, 

                                http://www.ibp.cz/labs/LPDG/

VZDĚLÁNÍ:

2009 -   habilitace v oboru Molekulární biologie a genetika

1995 -  obhájil dizertační práci "Změny v DNA indukované ozářením ultrafialovým světlem jako nástroj studia konformačních vlastností DNA",

            školitel dr. J. Kypr, Biofyzikální ústav AVČR, Brno

1990 -  absolvoval obor obecná biologie, specializace genetika, na Přírodovědecké fakultě 

            Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce: "Příprava, izolace a analýza genové knihovny Nicotiana tabacum",

            školitelka dr. A. Španová, Biofyzikální ústav AVČR, Brno

 

PRAXE:


1999 - dosud   Laboratoř vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AVČR, Brno, vedoucí profesor Boris Vyskot

2004             pobyt v laboratoři Prof. K.  Fukui, Osaka University, Osaka, Japan

2000             pobyt v laboratoři Prof. J.S. (Pat) Heslop-Harrisona, John Innes Centre, Norwich, Velká Britanie

2000             pobyt v laboratoři Prof. Sarah Grant, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

1990 - 1998   Laboratoř biofyziky DNA a bioinformatiky genomu, Biofyzikální ústav AVČR, Brno, vedoucí RNDr. Jaroslav Kypr

1993              pobyt v laboratoři Prof. F. Azorína v Centro de Investigación y Desarrollo CSIC, Barcelona, Španělsko

VYBRANÉ PUBLIKACE: