Evolutionary genomics
Životopis - Roman Hobza

Datum narození: 23. srpen 1976 (Valtice, Česká republika)

 

Adresa: Laboratoř vývojové genetiky rostlin,

              Biofyzikální ústav AVČR, Královopolská 135, 

              CZ-621 65 Brno, Česká republika

tel: +420-541517203

fax: +420-541240500

Email: hobza@ibp.cz

 

 

Vzdělání:

1994-1998   Biologická fakulta JU, České Budějovice

1998-2000   Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Obor: Molekulární biologie a genetika

2004             RNDr. Přírodovědecká fakulta MU, Brno

2000-2004    Doktorské studium (PhD): Přírodovědecká fakulta MU Brno, Obor: Genetika

 

 

Zaměstnání:

2000- dosud  Laboratoř vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AV  ČR, Brno

2006              Roční postdoktorandský pobyt na ETH, Institute of Integrative Biology, Curych,      

                      Švýcarsko

2001              UNC, North Carolina, USA

 

Odborné vědecké zaměření:

Genomika rostlin, mikrodisekce chromozomů, evoluce pohlavních chromozomů, evoluce adaptačních mechanizmů.

 

Pedagogická a popularizační činnost:

Genové inženýrství“ - semestrální kurz přednášek na Agronomické fakultě MZLU v Brně

Evoluční genomika” - semestrální kurz přednášek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno

Evoluční genomika” - semestrální kurz přednášek na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Struktura a evoluce genomů” - semestrální kurz přednášek na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno

 

Školitel studentů magisterských a doktorandských oborů z Masarykovy univerzity v Brně a Mendlovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně

 

Učební texty:

Kejnovský Eduard – Hobza Roman (2006) Evoluční genomika. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. (elektronická publikace)

 

Hlavní řešitel grantů:

 

2009-2013 GAČR (522/09/0083) Izolace genů vázaných na pohlavní chromozomy modelového rostlinného druhu Silene latifolia

 

2009-2011 GAAV (KJB600040901) Silenka nadmutá jako model komparativní genomiky pro rod Silene

 

2009-2011 Interní grant Akademie věd  (M200040905) Rod Silene jako model pro studium evoluce rozmnožovacích a adaptačních mechanizmů – od ekologie ke genomice rostlin

 

 

Vědecké monografie:

1. “Plant Genome – Biodiversity and Evolution”, Sharma AK and Sharma A eds, Science Publishers, New Hampshire, USA (2007): Zluvova J, Janousek B, Hobza R, Mracek J, Widmer A, Vyskot B – Genus Silene (Caryophyllaceae): Evolutionary Diversification and Sex Chromosome Formation (in press)

2. ”Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology: Advances and Topical Issues” (1st Edition), Teixeira da Silva JA ed, Global Science Books, London, UK (2006): Hobza R, Vyskot B: Chapter 25 - Sex Chromosomes in Plants, pp. 224-235

 

Vybrané vědecké publikace:

 

Kejnovsky E, Hobza R, Kubat Z, Cermak T & Vyskot B (2009) The role of repetitive DNA in structure and evolution of sex chromosomes in plants. Heredity (in press)

 

Hobza R & Widmer A (2008) Efficient molecular sexing in dioecious Silene latifolia and S. dioica and paternity analysis in F1 hybrids. Molecular Ecology Resources (in press).

 

Cermak T, Kubat Z, Hobza R, Koblizkova A, Widmer A, Macas J, Vyskot B &  Kejnovsky E (2008) Survey of repetitive sequences in Silene latifolia with respect to their distribution on sex chromosomes. Chromosome Research 16: 961-976.

 

Mrackova M, Nicolas M, Hobza R, Negrutiu I, Monéger F, Widmer A, Vyskot B & Bohuslav Janousek (2008) Independent origin of sex chromosomes in two species of the genus Silene. Genetics 179: 1129-1133.

 

Marais G, Nicolas M , Bergero R, Chambrier P, Kejnovsky E, Monéger F, Hobza R, Widmer A & Charlesworth D (2008) Evidence for degeneration of the Y chromosome in the dioecious plant Silene latifolia. Current Biology 18: 545-549.

 

Kubat Z, Hobza R, Vyskot B and Eduard Kejnovsky (2008) Microsatellite accumulation on the Y chromosome in Silene latifolia. Genome (in press).

 

Hobza R, Kejnovsky E, Vyskot B, Widmer A (2007) The role of chromosomal rearrangements in the evolution of Silene latifolia sex chromosomes. Molecular Genetics and Genomics 278: 633-638.

Yu Q, Shaobin H, Hobza R, Feltus FA, Wang X et al. (2007) Chromosomal location and gene paucity of the male specific region on papaya Y chromosome. Molecular Genetics and Genomics 278: 177-185.

 

Kejnovsky E, Hobza R, Kubat Z, Widmer A, Marais GA & Vyskot B (2007) High intrachromosomal similarity of retrotransposon long terminal repeats: Evidence for homogenization by gene conversion on plant sex chromosomes? Gene 390: 92-97. IF 2.721

 

Hobza R & Vyskot B (2007) Laser microdissection-based analysis of heteromorphic sex chromosomes. Methods in Cell Biology 82: 433-453. IF 1.582

 

 

Hobza R, Hrusakova P, Safar J, Bartos J, Janousek B, Zluvova J, Michu E, Dolezel J & Vyskot B (2006)  MK17, a specific marker closely linked to the gynoecium suppression region on the Y chromosome in Silene latifolia. Theoretical and Applied Genetics 113: 280-287.

 

Hobza R, Lengerova M, Svoboda J, Kubekova H, Kejnovsky E & Vyskot B (2006) An accumulation of tandem DNA repeats on the Y chromosome in Silene latifolia during early stages of sex chromosome evolution. Chromosoma 115: 376-382.

 

Kejnovsky E, Kubat Z, Macas J, Hobza R, Mracek J, Vyskot B (2006) Retand: A novel family of gypsy-like retrotransposons harboring an amplified tandem repeat. Molecular Genetics and Genomics 276: 254-263.

 

Kejnovsky E, Kubat Z, Hobza R, Lengerova M, Sato I, Tabata S, Fukui K, Matsunaga S & Vyskot B (2006) Accumulation of chloroplast DNA sequences on the Y chromosome of Silene latifolia. Genetica 128: 167-175.

 

Zluvova J, Lengerova M, Markova M, Hobza R, Nicolas M, Vyskot B, Charlesworth D, Negrutiu I & Janousek B (2005) The inter-specific hybrid Silene latifolia x S. viscosa reveals early events of sex chromosome evolution. Evolution and Development 7: 327-336.

 

Vyskot B & Hobza R (2004) Gender in plants: sex chromosomes are emerging from the fog. Trends in Genetics 20: 432-438.

 

Hobza R, Lengerova M, Cernohorska H, Rubes J & Vyskot B (2004) FAST-FISH with laser beam microdissected DOP-PCR probe distinguishes the sex chromosomes of Silene latifolia. Chromosome Research 12: 245-250.

 

Lengerova M, Kejnovsky E, Hobza R, Macas J, Grant SR & Vyskot B (2004) Multicolor FISH mapping of the dioecious model plant, Silene latifolia. Theoretical and Applied Genetics 108: 1193-1199. IF 2.715.