Evolucni genomika
Eduard Kejnovský & Roman Hobza

 

Pro studenty

Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita, Brno


Farmaceutická fakulta,
Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno


Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita,
České Budějovice      
      
      
Novinky,
zajímavosti
a zamyšlení


Současné poznatky rozličných směrů přírodních věd se stávají pro vzdělanou
veřejnost stále méně přístupné a srozumitelné. V rámci biologie je vše
komplikováno jedinečností jednotlivých živých forem, kdy každé pravidlo je
okamžitě vysvětlováno v kontextu mnoha výjimek, jež se mohou časem stát
samotnými pravidly. Nejkonfliktnější jsou potom zákonitosti, které mají za
cíl podat ucelenou pravdu o široké sumě poznání. Naším cílem je pomocí
výukových prezentací, učebnicových textů a myšlenkových fragmentů ukázat
nejnovější poznatky o vzniku života a genetické informace, formování genomů
během individuálního vývoje a evoluce, o příčinách a důsledcích
rozmnožovacích strategií na naše životy a možná o tom jak to vše jednou
dopadne.

Sylabus

Relevantní web stránky:

Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.
PřF MU
PřF JCU
FarmF VFU
Časopis Vesmír
Scientific American
Osel
21. století

Spolupráce

RNDr. Jiří Macas
Prof. Jaroslav Doležel
Prof. Alex Widmer
Prof. Manuel Jamilena
Dr. Gabriel MaraisTOPlist